Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia

Zakładanie spółek:

- zaproponowanie inwestorowi optymalnej z jego punktu widzenia, potrzeb i rodzaju planowanej działalności formy prawnej działania;

- przygotowanie umowy inwestycyjnej (umowy wspólników);

- przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności;

- uzyskanie niezbędnych rejestracji, zgłoszeń i zezwoleń;

Przekształcanie, podział, zmiana formy prawnej spółek:

- przygotowywanie całości dokumentacji na potrzeby transakcji związanych z przekształceniami spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe,

- kompleksową pomoc prawną w zakresie łączenia lub podziału spółek,

- doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,

- sprawy związane z tworzeniem oraz obsługą oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

 

Likwidacja spółek:

Niezwykle istotne jest także sprawne przeprowadzenie likwidacji spółki, w szczególności ściągnięcie jej wierzytelności oraz rozdysponowanie mienia spółki z maksymalnym zyskiem. Kancelaria posiada praktyczną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwej obsługi prawnej procesu zamykania działalności gospodarczej, zarówno wynikającego z woli właścicieli spółki (likwidacja), jak i przymusowego, związanego ze stanem upadłości przedsiębiorcy, co pozwala na znaczące złagodzenie jej skutków.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna