• Janusz Wyląg

Kolejne unieważnienie umowy kredytu w CHF

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o sygn. akt I C 479/20 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego oraz zasądził na rzecz Klientki kancelarii od banku kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Na skutek wyroku Klientka została zwolniona z obowiązku zapłaty raty kredytu, który musiałaby spłacać jeszcze przez 27 lat. Bank na skutek nieważności umowy, będzie zmuszony zwrócić także Klientce kwotę prawie 8 tys. zł tytułem nadpłaconych rat kredytu.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie