• Janusz Wyląg

Wygrana w sprawie o zapłatę kwoty 50.000,00 zł tytułem kary umownej
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 13 marca 2019 r. sygn. akt XIV GC 538/15 oddalił roszczenie przeciwko Klientce Kancelarii o zapłatę kwoty 50.000,00 zł tytułem kary umownej za naruszenia patentu. Wyrok jest prawomocny

16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie