• Janusz Wyląg

143.000 zł odszkodowanie dla Klienta Kancelarii za wadliwie wykonaną usługę stomatologiczną

Aktualizacja: maj 17

W dniu 28 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 641/15 zasądził na rzecz Klientki Kancelarii kwotę 102.000,00 zł tytułem wadliwie wykonanej usługi stomatologicznej. Łącznie z wypłaconym wcześniej przez ubezpieczyciela odszkodowaniem Klientce przyznana została kwota 143.000,00 zł.

33 wyświetlenia