• Janusz Wyląg

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Tutejsza kancelaria złożyła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu skargę na przewlekłość postępowania sądowego w jednej ze spraw Klientów Kancelarii. W postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Katowicach na rozpoznanie apelacji strony oczekują obecnie 23 miesiące i do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin rozprawy. Skarga na przewlekłość postępowania przed krajowym sądem została oddalona, dlatego tutejsza kancelaria zdecydowała się na wniesienie skargi na przewlekłość postępowania do ETPC.1 wyświetlenia