• Janusz Wyląg

Zmniejszenie zadłużenia z tytułu umowy pożyczki

W dniu 14 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w sprawie o sygn. akt I C 949/16 ustalił wysokość zobowiązania Klientów Kancelarii z tytułu umowy pożyczki, zmniejszając wysokość zadłużenia o kwotę 28.000,00 zł.25 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie