top of page

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze.

W tym zakresie Kancelaria:

- doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- przygotowuje i opiniuje kontrakty handlowe, w tym umowy o współpracy gospodarczej, umowy dystrybucyjne i wdrożeniowe,

- opracowuje umowy związane z nabywaniem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi,

- przygotowuje transakcje związane z nabywaniem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.

Prawo budowlane. Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

-kancelaria prowadzi obsługę prawną firm budowlanych w związku z czym posiada praktyczne doświadczenie w negocjowaniu kontraktów budowlanych, w kwestiach związanych z rozstrzyganiem przetargów na obsługę inwestycji budowlanych,

-kancelaria posiada doświadczeniu w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna

bottom of page