top of page

Audyty

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz posiadaną specjalistyczną wiedzę prawniczą kancelaria świadczy usługi w zakresie audytów prawnych przedsiębiorców.

Przeprowadzając audyt prawny Kancelaria:

  • określa cele i zakres audytu pod kątem potrzeb Klienta,

  • przeprowadza wszechstronne badanie dokumentacji w siedzibie podmiotu audytowanego pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa, w tym między innymi w zakresie przestrzegania prawa własności intelektualnej,

  • dokonuje oceny stosowanych standardów korporacyjnych,

  • dokonuje weryfikacji przestrzegania przez audytowany podmiot przepisów podatkowych oraz praw pracowniczych,

  • doradza przy wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych,

  • sporządza opinie z badania wraz z zaleceniami.

 

Dlaczego warto wykonać audyt prawny w spółce?

Przeprowadzenie audytu prawnego wiąże się z wnikliwą analizą funkcjonowania firmy. Jego wykonanie pozwala również wysnuć wnioski, mogące mieć istotny wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji. Dlaczego jeszcze warto zlecić jednak wykonanie audytu prawnego? Przede wszystkim dlatego, że pozwala on między innymi na:

  • odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez instytucje państwowe,

  • zdobycie wiedzy niezbędnej do wprowadzenia ewentualnego planu naprawczego,

  • kompleksowy przegląd i podsumowanie prowadzonej dotąd działalności spółki,

  • uporządkowanie i potencjalną reorganizację struktur.

 

Warto dodać, że realizacji tego rodzaju zadań, wymagają również często kontrahenci. Przeprowadzenie audytu daje im bowiem gwarancję rzetelności spółki i odpowiedniego dowodzenia nią przez organy zarządzające.

Etapy audyty prawnego spółki

Audyt prawny spółki składa się zwykle z trzech etapów. Pierwszy z nich dotyczy gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Jej pełne skompletowanie jest niezbędne do przeprowadzenia rzetelnego i pozwalającego wysnuć odpowiednie wnioski badania. Druga część audytu to analiza. Jest to jeden z najbardziej czasochłonnych etapów, ponieważ podczas niego audytorzy szczegółowo zapoznają się z zebranymi wcześniej dokumentami. Trzecia i jednocześnie ostatnia faza obejmuje opracowanie dokumentów, które będą zawierały wnioski z przeprowadzonego audytu, a w razie konieczności pozwolą one także na wdrożenie pakietu naprawczego.

bottom of page