top of page

 

Adwokaci Lubliniec


Jeśli spotkała Państwa sytuacja, w której niezbędna jest pomoc prawnika, zapraszamy do skorzystania z oferty kancelarii Wyląg. Nasi adwokaci pozostają do dyspozycji mieszkańców Lublińca oraz innych miejscowości położonych na terenie województwa śląskiego. W jakich sprawach pomagamy? Przekrój naszej działalności jest niezwykle szeroki. Klienci, którzy zwrócą się do nas o pomoc, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie z zakresu między innymi zamówień publicznych, windykacji należności, prawa pracy, spadkowego czy karnego. Bogate doświadczenie sprawia, że potrafimy znaleźć odpowiednie wyjście nawet z najbardziej skomplikowanej sytuacji. Dysponujemy również ogromną wiedzą, a także determinacją, która sprawia, że o walczymy o dobro Klienta tak długo, dopóki jest szansa na korzystne dla niego rozwiązanie sprawy. Jeśli zatem potrzebują Państwo wsparcia prawników w Lublińcu, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Zachowanie tajemnicy adwokackiej


Znaczna liczba spraw, szczególnie z zakresu prawa karnego lub rodzinnego budzi wiele emocji. Niemal każdemu Klientowi kancelarii zależy zatem na prywatności i dochowaniu tajemnicy adwokackiej. Jako profesjonaliści gwarantujemy oczywiście pełną dyskrecję. Warto jednak dodać, że zakres tajemnicy adwokackiej reguluje również prawo, a w przypadku jej złamania, prawnik może nawet odpowiadać przed izbą dyscyplinarną. Co dokładnie ona obejmuje? Co ciekawe, nie tylko rozmowy pomiędzy Klientem, a reprezentującym go prawnikiem. Tajemnica adwokacka nakazuje bowiem zabezpieczenie przed ujawnieniem i niepożądanym wykorzystaniem wszelkiego rodzaju materiałów istotnych dla sprawy. Chodzi między innymi o zgromadzone dokumenty lub dowody. Warto dodać, że w przypadku przejścia adwokata w stan spoczynku, nie jest on zwolniony z dochowywania tajemnicy. Wszelka wiedza zdobyta przez niego podczas wykonywanej w przeszłości pracy, nie może zostać zatem ujawniona. Dlatego, jeśli prowadzona jest przeciwko Państwu sprawa z zakresu prawa pracy lub jakiegokolwiek innego, możecie liczyć na pełną dyskrecję ze strony naszych adwokatów i radców prawnych.


Kiedy prawnik może zostać zwolniony z tajemnicy adwokackiej?


Choć tajemnica adwokacka obowiązuje każdego prawnika i jest on nią zobowiązanych dożywotnio, istnieją przesłanki, przez które może on zostać z niej zwolniony. Są one jednak wyjątkowe i ściśle określone prawnie. W jakich przypadkach może zatem do tego dojść? Zwolnienie z tajemnicy adwokackiej umożliwia art. 180 § 2 k.p.k. Zapisane jest w nim bowiem, że możliwe jest przesłuchanie prawnika w sytuacji, gdy "jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu". O przesłuchaniu adwokata decyduje sąd podczas posiedzenia, w którym nie uczestniczy żadna ze stron. Warto jednak dodać, że takie posiedzenie musi odbyć się w ciągu maksymalnie siedmiu dni, od doręczenia przez prokuratora odpowiedniego wniosku. W związku z tym, spraw, w których ma miejsce przesłuchanie świadka jest naprawdę niewiele i dochodzi do tego wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

bottom of page