top of page

Prawo Pracy dla Przedsiębiorców

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi łączącymi pracowników i współpracowników z pracodawcą. W sprawach z tej gałęzi prawa kancelaria reprezentują zarówno interesy przedsiębiorców jak i pracodawców w zakresie:

- sporów związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie trwania stosunku pracy

- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności,

-opracowanie kontraktów menadżerskich,

-tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,

-opracowywania dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji,

-opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,

-pomocy prawnej w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria z sukcesami prowadzi sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu mobbingu, a także sprawy emerytalne i rentowe, w tym przez Sądem Najwyższym.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna

bottom of page