top of page
  • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Co podlega podziałowi majątku? Majątek wspólny małżonków

Majątek małżonków składa się z dwóch części: majątku osobistego i majątku wspólnego. W skład majątku osobistego wchodzi wszystko to, co należało do każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa. Po ślubie powstaje wspólność majątkowa, o ile nie została podpisana intercyza. Oznacza to, że wszystkiego rodzaju dobra materialne, w tym m.in. zarobki, oszczędności, nabyte nieruchomości i ruchomości itd., ustawowo stają się własnością obojga małżonków. Ma to ogromne znaczenie w przypadku rozwodów, gdy dochodzi do konieczności podziału majątku. Z zasady uwzględniany jest wówczas wyłącznie majątek wspólny, mogą jednak prowadzone być rozliczenia dotyczące majątku osobistego.


Jak podzielić majątek wspólny przy rozwodzie?


Istnieją dwa podstawowe sposoby podziału majątku wspólnego po rozwodzie:

  • umowny podział majątku,

  • sądowy podział majątku.

Umowny podział majątku wspólnego jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia. Pierwszym krokiem jest wówczas ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego. Później dokonuje się umownego podziału majątku w całości lub dokonanie podziału częściowego. Chociaż teoretycznie umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w dowolnej formie, to jednak jeśli w skład wchodzi nieruchomość, prawo do użytkowania wieczystego lub przedsiębiorstwo, wizyta u notariusza jest koniecznością.


Nawet przy polubownym podziale majątku warto skorzystać ze wsparcia adwokata, który przygotuje stosowny wniosek, wskazując przy tym podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i opisując majątek podlegający podziałowi. Porozumienie stron jest rekomendowane przede wszystkim ze względu na możliwość znacznego przyspieszenia całej procedury oraz zminimalizowania kosztów postępowania.


Do sądowego podziału majątku dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Wówczas trzeba wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku.


Czy majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie?


Zasadniczo majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie, jednak nie zawsze tak jest. Przede wszystkim każdy z małżonków ma prawo domagać się ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każda z nich przyczyniła się do powstania majątku. Jednocześnie konieczne jest wówczas ustalenie przez sąd nierównych udziałów na podstawie przedstawionych dowodów. Może mieć to miejsce na przykład wówczas, gdy jeden z małżonków poświęcił więcej nakładów finansowych lub czasu na gromadzenie majątku.


Najczęściej najbardziej wartościowym składnikiem majątku wspólnego są nieruchomości. To właśnie dom lub mieszkanie może stać się przedmiotem konfliktowym przy rozwodzie. W tym przypadku postępowania bywają bardzo skomplikowane i wymagają sporego zaangażowania ze strony kancelarii adwokackiej — szczególnie jeśli małżonkowie pozostają w konflikcie. Możliwości jest wówczas kilka. Przede wszystkim jedna ze stron może zrzec się swoich praw do domu bądź mieszkania, jednak takie sytuacje nie zdarzają się często. Innym sposobem jest sprzedaż nieruchomości i równy podział środków finansowych. Nieruchomość może być też użytkowana przez jednego z małżonków, jednak wówczas druga ze stron musi go spłacić. Co ważne, może zdarzyć się i tak, że po rozwodzie mieszkanie lub dom nadal pozostają we wspólnym użytkowaniu, np. gdy sprawa dotyczy rodzin z dziećmi. Do najbardziej problematycznych sytuacji dochodzi wówczas, gdy podział dotyczy mieszkania objętego spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.


Potrzebujesz pomocy przy podziale majątku? Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej.

91 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page