top of page
  • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu za rozwiązanie umowy o pracę?

Zaktualizowano: 5 cze

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w Polsce reguluje Kodeks pracy oraz inne przepisy prawne. Odszkodowanie to może być wypłacone przez pracodawcę pracownikowi, jeśli zostanie spełniony określony warunek. Poniżej przedstawiamy ważne informacje na ten temat.


Kiedy pracodawca może zdecydować o rozwiązaniu umowy o pracę?


Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z różnych przyczyn, na przykład z powodu zwolnienia grupowego, redukcji zatrudnienia, likwidacji stanowiska pracy, niedostosowania do wymogów pracy, niewykonywania obowiązków lub innych uzasadnionych przyczyn. Jeśli pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z kilkoma pracownikami w wyniku zwolnienia grupowego, zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania pracownikom. Prowadząc kancelarię prawną w Pszczynie, informujemy, że wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie określonych kryteriów i zależy od długości zatrudnienia w firmie.


Przyczyna zwolnienia a odszkodowanie


Jeśli pracownik sam zdecyduje się wypowiedzieć umowę o pracę, nie ma prawa do odszkodowania, chyba że w umowie zawartej z pracodawcą zostało to wyraźnie określone. Jeśli pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków lub złamał przepisy regulaminu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypłacania odszkodowania. Z kolei w sytuacji, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem z powodów niezwiązanych z jego postawą czy osiągnięciami, pracownik ma prawo do odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy od długości zatrudnienia i może wynosić jednomiesięczne wynagrodzenie lub dłuższy okres, określony w umowie lub przepisach. W przypadku umowy o pracę na czas określony, odszkodowanie nie jest zazwyczaj przewidziane, chyba że zostało to uzgodnione w umowie.

25 wyświetleń0 komentarzy

ความคิดเห็น


bottom of page