top of page


Adwokaci od spraw karnych Lubiniec, Pszczyna

Złamanie prawa w większości przypadków wiąże się z koniecznością poniesienia konsekwencji. Rodzaj kary uzależniony jest przede wszystkim od popełnionego przestępstwa. Najbardziej surowe wyroki grożą jednak za złamanie kodeksu karnego. W tym przypadku oskarżony może zostać skazany nawet na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności. Wszelkiego rodzaju okoliczności łagodzące i nie tylko, mogą jednak wpłynąć na korzyść osoby popełniającej czyn zabroniony. Jeśli zatem mają Państwo kłopoty z prawem i potrzebujecie skorzystać z usług adwokatów od spraw karnych w Lubińcu lub Pszczynie, zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii. Specjalizujemy się bowiem między innymi w reprezentowaniu przed sądem osób podejrzanych oraz oskarżonych, sporządzaniu zażaleń czy kasacji, a także przygotowywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.


Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa


Z usług naszych adwokatów od spraw karnych mogą skorzystać nie tylko osoby oskarżone o popełnienie przestępstwa, ale także pokrzywdzeni. Prawnicy reprezentujący naszą kancelarię adwokacką specjalizują się bowiem w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Tego rodzaju dokument, przygotowywany jest na wniosek między innymi ofiar złamania kodeksu karnego czy osób posiadających wiedzę na temat tego, że doszło do dokonania czynu zabronionego. W związku z dokonaniem jakiego rodzaju przestępstw prowadzone są sprawy karne? Dochodzi do nich, jak wskazuje nazwa, w przypadku popełniania czynu zabronionego określonego w przepisach kodeksu karnego. Obejmuje on między innymi:

  • kradzieże, 

  • włamania, 

  • korupcję, 

  • przywłaszczenie mienia, 

  • zabójstwo, 

  • pobicie, 

  • pobicie ze skutkiem śmiertelnym. 


Sporządzanie zażaleń i apelacji


Nie każde orzeczeniu sądu kończy się prawomocnym wyrokiem. W takim przypadku osoba oskarżona i skazana, może wnieść apelację lub zażalenie. Wówczas sprawę ponownie rozpatruje sąd wyższej instancji. Zdarza się bowiem, że na pierwszym etapie postępowanie nie przebiegło poprawnie, sąd nie wziął pod uwagę wystarczającej liczby dowodów lub wyrok nie był adekwatny do popełnionego przestępstwa. Korzystając z usług naszej kancelarii, mogą nam Państwo zlecić sporządzenie zażalenia lub apelacji. Dysponując szeroką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem, dołożymy wszelkich starań, aby przygotowany wniosek został pozytywnie rozpatrzony, co pozwoli wznowić postępowanie sądowe.


Sporządzanie wniosków kasacyjnych


Nasi adwokaci sporządzają nie tylko zażalenia i apelacje, ale również wnioski o kasację. Na czym one polegają i w jakich przypadkach mogą zostać złożone? Kasacja przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem, w przypadku, gdy doszło do tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej lub innego rażącego naruszenia prawa, które w wyraźny sposób mogło wpłynąć na treść orzeczenia. Warto dodać, że wnioski o kasację rozpatrywane są przez Sąd Najwyższy. Należy jednak pamiętać o terminie, w którym może zostać ona złożona. Termin ten regulowany jest prawnie, a skazanemu prawo do wniesienia kasacji przysługuje przez trzydzieści dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Jeśli wniosek nie zostanie dostarczony we wskazanym czasie, wówczas nie zostanie on rozpatrzony.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w następującym zakresie:​

  • prawo wykroczeń:

       - reprezentowanie obwinionych przed organami postępowania przygotowawczego, sądami, sporządzanie apelacji.

  • prawo karne:

       - reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, 

       - reprezentowanie pokrzywdzonych,  oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych,

       - sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,

       - sporządzenia wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe               zwolnienie z odbywania kary, ułaskawienie,

       - sporządzanie wniosków o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

       - sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji.

Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry

795 016 884    Pszczyna

bottom of page