top of page

 

Prawo pracy

Prawo pracy jest zbiorem norm prawnych, które regulują prawa i obowiązki. Dotyczą one zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jego główną rolą jest zabezpieczenie każdego podmiotu na rynku pracy. Warto znać przynajmniej jego najważniejsze zapisy, aby uniknąć naruszenia wszelkich przysługujących Państwu praw. Wspomniane wcześniej normy zapisane zostały przede wszystkim w kodeksie pracy. Należy jednak pamiętać, że istnieją również inne dokumenty mające wpływ na stosunki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Chodzi między innymi o układy i porozumienia zbiorowe, a także wszelkiego rodzaju regulaminy oraz statuty. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak zawiłe i niezrozumiałe mogą być zawarte w nich niektóre zapisy, szczególnie dla osób nie mających na co dzień styczności z prawem. W takim przypadku warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnych, specjalizujących się w tym zakresie.

Prawo ubezpieczeń społecznych


Prawo ubezpieczeń społecznych reguluje wszelkie normy dotyczące między innymi zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym czy obowiązków osób ubezpieczonych. Warto jednak podkreślić, że nie jest ono klasycznym stosunkiem cywilnoprawnym, które na tym samym poziomie określa podmioty. Prawo ubezpieczeń społecznych stanowi jedynie uregulowane ustawowo stosunki publicznoprawne. Nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz osób ubezpieczonych. Klienci, którzy skorzystają z naszej oferty, mogą uzyskać zatem pomoc prawną w sprawach obejmujących między innymi przyznanie lub podwyższenie emerytury bądź renty, które wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych


Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w zakresie prawa pracy:

  • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, 

  • sprawy o mobbing, 

  • sprawy o naruszenie równego traktowania pracowników, 

  • sprawy o ustalenie wypadku przy pracy. 


Pomagamy również w:

  • sprawach o przyznanie i podwyższenie emerytury, 

  • sprawach o przyznanie i podwyższenie renty. 

bottom of page