top of page

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to jeden z działów prawa cywilnego. Jego głównym zadaniem jest zatem precyzyjna regulacja zasad związanych z prawami i obowiązkami majątkowymi po śmierci.  Przepisy prawa spadkowego opierają się przede wszystkim na dwóch dokumentach. Pierwszym z nich jest kodeks cywilny, a drugim kodeks postępowania cywilnego, który reguluje aspekty proceduralne. Prawo spadkowe określa zatem między innymi zasady dziedziczenia czy osoby do tego uprawnione. Ten rodzaj prawa wskazuje również odpowiedzialność za długi spadkowe. Nasza kancelaria z wieloletnią tradycją udziela zarówno porad prawnych dotyczących sporządzenia testamentu, jak i pomaga między innymi w ustaleniu kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia, sprawach o stwierdzenie nabycia spadku czy w jego zabezpieczeniu.

Pomoc w sprawach spadkowych


Nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych w następującym zakresie:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, 

  • sprawy o podział spadku, 

  • sprawy o zachowek, 

  • sprawy o zabezpieczenie spadku, 

  • sprawy o ustanowienie kuratora spadku. 


Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem:
32 284 13 03   Tarnowskie Góry
795 016 884    Pszczyna

Zachowek


Zachowek można określić, jako formę uprawnienia zstępnych, czyli małżonka, potomków lub rodziców spadkodawcy, do żądania od osoby powołanej do spadku zapłaty. Prawo takie przysługuje zstępnym w przypadku, gdy należałby im się spadek w momencie, w którym nie został sporządzony testament, a więc gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Przepisy te reguluje kodeks cywilny. I choć mogłoby się wydawać, że są one przejrzyste i jasno precyzują wszelkie regulacje związane z zachowkiem, to niestety praktyka nauczyła nas, że w wielu przypadkach jest zupełnie inaczej. Jeśli zatem zależy Państwu na szybkim i skutecznym załatwieniu spraw związanych z tym uprawnieniem, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Z pewnością będą oni w stanie uzyskać satysfakcjonujący dla Państwa efekt prowadzonych działań.

bottom of page