top of page

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, do których uprawniają przepisy prawa w celu wyegzekwowania długów. Istnieje kilka rodzajów wykonywania tego rodzaju czynności. Wyróżniamy bowiem windykację miękką, polegającą między innymi na wysyłaniu monitów do dłużnika lub wezwań do zapłaty. Jeśli ten sposób odzyskania środków nie okaże się skuteczny, wówczas wierzyciel może podjąć bardziej zdecydowane kroki. Chodzi o windykację twardą, która polega na przykład na skierowaniu sprawy do sądu lub wszczęciu postępowania egzekucyjnego, inaczej zwanego komorniczym. W przypadku problemów z windykacją należności, warto zwrócić się o pomoc do odpowiedniej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w reprezentowaniu Klienta na każdym etapie postępowania. Pozwoli to bowiem w sprawny sposób odzyskać wierzycielowi należności.

W jaki sposób pomagamy w odzyskiwaniu należności?


Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w następującym zakresie:

  • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym, 

  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, 

  • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, 

  • prowadzenie postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, 

  • współpracujemy w zakresie odzyskiwania należności z detektywami, biurami wywiadu gospodarczego, 

  • współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długu Biura Informacji Gospodarczej, 

  • współpracujmy z firmami windykacyjnymi w zakresie poegzekucyjnego odzyskiwania należności. 

Windykacja sądowo-egzekucyjna


Jeśli windykacja polubowna opierająca się na egzekwowaniu długu bez udziału sądu nie przynosi zamierzonego efektu, wówczas konieczne jest skierowanie sprawy przed wymiar sprawiedliwości. W takim przypadku mamy do czynienia z tak zwaną windykacją sądowo-egzekucyjną. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że roszczenia wnoszącego sprawę są słuszne, nakaże on spłatę zadłużenia, która może jednocześnie stanowić podstawę do przekazania sprawy komornikowi. W takim przypadku zadłużenie może zostać wyegzekwowane poprzez zajęcie środków finansowych dłużnika, jego wynagrodzenia lub wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz ruchomości.

bottom of page