top of page

Zamówienia publiczne

Obsługa zamówień publicznych świadczona przez prawników Kancelarii to profesjonalne i kompleksowe rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

 

Dla wykonawców współpraca z zespołem Kancelarii to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie intratnego kontraktu. Dla zamawiających to gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Nasi prawnicy z Tarnowskich Gór przeprowadzą Państwa przez procedurę odwoławczą. W razie potrzeby przygotujemy opinie prawne lub analizy.

Czym grozi nieprawidłowe przygotowanie zamówienia publicznego?

Przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które pozwoli uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić w przypadku popełnionych błędów. Czym grozi nieprawidłowe przygotowanie zamówienia? Przede wszystkim realizacja jakiegokolwiek zadania może znacznie przesunąć się w czasie. Podmioty zgłaszające się do przetargu, które dostrzegły nieprawidłowości, mogą bowiem wystąpić do sądu z odwołaniem od decyzji lub złożyć zażalenie. Jeśli wymiar sprawiedliwości uzna wniosek za zasadny, wówczas postępowanie zostanie anulowane, a cały proces związany z zamówieniem publicznym będzie musiał zostać powtórzony. Dopiero po wyeliminowaniu błędów zawartych w zamówieniu, będzie możliwe ogłoszenie kolejnego przetargu. Jakie są najczęściej popełniane błędy przez podmioty zamawiające?

 

Dotyczą one między innymi:

  • dyskryminacji określonej grupy wykonawców,

  • zbyt ogólnego opisania kryteriów wyboru wykonawcy,

  • sztywnych wytycznych nieposiadających uzasadnienia w potrzebach zamawiającego.

 

Jeśli zatem chcą Państwo uniknąć zbyt długiego przygotowywania zamówienia, które finalnie i tak może okazać się niepoprawne, warto skorzystać z usług podmiotu, specjalizującego się w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentów.

bottom of page