top of page
 • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Jak sporządzić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zaktualizowano: 19 cze 2022

Osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem lub były bezpośrednimi świadkami czynu zabronionego, powinny powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak sporządzić taki dokument? Co powinno się w nim znaleźć? Gdzie go skierować? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w dalszej części naszego wpisu.


Do kogo kierowane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być złożone w dwóch formach: ustnie lub pisemnie. Powinno być ono skierowane do najbliższego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury. W przypadku ustnego zawiadomienia, które polega na bezpośredniej relacji o zdarzeniu, opracowywany jest przez policjanta lub prokuratora protokół z podpisem pokrzywdzonego albo świadka. Zawiadomienie pisemne może być przekazane osobiście organom ścigania lub przesłane drogą pocztową.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może złożyć każda osoba poszkodowana lub będąca świadkiem zdarzeń takich jak np. kradzież, pobicie, włamanie, korupcja, przywłaszczenie mienia, zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym itp.


Co musi się znaleźć w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa?


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to dokument, który powinien zostać sporządzony w odpowiedniej formie. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim dane identyfikujące osobę składającą zawiadomienie, a więc:

 • imię i nazwisko,

 • imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki,

 • data i miejsce urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • PESEL,

 • numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W treści pisma należy uwzględnić następujące informacje:

 • dane osoby zawiadamiającej (wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefony),

 • wskazanie osoby pokrzywdzonej, jeśli jest nią ktoś inny niż osoba zawiadamiająca,

 • czas i miejsce popełnienia przestępstwa,

 • możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia,

 • określenie wysokości poniesionej szkody w przypadku przestępstw przeciwko mieniu,

 • podanie świadków (jeśli występują),

 • informacje o dowodach popełnienia przestępstwa,

 • jeśli istnieje taka możliwość, wskazanie sprawcy przestępstwa lub podejrzanego,

 • data i podpis.

Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie ma prawo każda osoba, świadek lub pokrzywdzony, bez względu na rasę, płeć, narodowość itd. W przypadku obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim, istnieje możliwość przetłumaczenia dokumentu.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zawierać możliwie jak najwięcej konkretnych informacji. Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie samodzielnie wystarczająco szczegółowo opisać zdarzenia lub sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, skorzystaj z usług naszych adwokatów od spraw karnych. Działają oni również na rzecz osób pokrzywdzonych. Specjalizują się oni w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, przygotowywanych na wniosek m.in. ofiar złamania kodeksu karnego lub osób posiadających wiedzę na temat tego, że doszło do dokonania czynu zabronionego.

145 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page