top of page
 • Zdjęcie autoraJanusz Wyląg

Jak sporządzić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zaktualizowano: 19 cze 2022

Osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem lub były bezpośrednimi świadkami czynu zabronionego, powinny powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak sporządzić taki dokument? Co powinno się w nim znaleźć? Gdzie go skierować? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w dalszej części naszego wpisu.


Do kogo kierowane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być złożone w dwóch formach: ustnie lub pisemnie. Powinno być ono skierowane do najbliższego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury. W przypadku ustnego zawiadomienia, które polega na bezpośredniej relacji o zdarzeniu, opracowywany jest przez policjanta lub prokuratora protokół z podpisem pokrzywdzonego albo świadka. Zawiadomienie pisemne może być przekazane osobiście organom ścigania lub przesłane drogą pocztową.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może złożyć każda osoba poszkodowana lub będąca świadkiem zdarzeń takich jak np. kradzież, pobicie, włamanie, korupcja, przywłaszczenie mienia, zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym itp.


Co musi się znaleźć w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa?


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to dokument, który powinien zostać sporządzony w odpowiedniej formie. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim dane identyfikujące osobę składającą zawiadomienie, a więc:

 • imię i nazwisko,

 • imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki,

 • data i miejsce urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • PESEL,

 • numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W treści pisma należy uwzględnić następujące informacje:

 • dane osoby zawiadamiającej (wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefony),

 • wskazanie osoby pokrzywdzonej, jeśli jest nią ktoś inny niż osoba zawiadamiająca,

 • czas i miejsce popełnienia przestępstwa,

 • możliwie jak najdokładniejszy opis zdarzenia,

 • określenie wysokości poniesionej szkody w przypadku przestępstw przeciwko mieniu,

 • podanie świadków (jeśli występują),

 • informacje o dowodach popełnienia przestępstwa,

 • jeśli istnieje taka możliwość, wskazanie sprawcy przestępstwa lub podejrzanego,

 • data i podpis.

Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie ma prawo każda osoba, świadek lub pokrzywdzony, bez względu na rasę, płeć, narodowość itd. W przypadku obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim, istnieje możliwość przetłumaczenia dokumentu.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zawierać możliwie jak najwięcej konkretnych informacji. Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie samodzielnie wystarczająco szczegółowo opisać zdarzenia lub sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, skorzystaj z usług naszych adwokatów od spraw karnych. Działają oni również na rzecz osób pokrzywdzonych. Specjalizują się oni w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, przygotowywanych na wniosek m.in. ofiar złamania kodeksu karnego lub osób posiadających wiedzę na temat tego, że doszło do dokonania czynu zabronionego.

215 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page