top of page

 Prawo rodzinne

 

Prawo rodzinne to, jak wskazuje nazwa, zbiór przepisów obowiązujących członków rodziny. Wszelkie kwestie z tym związane zapisane zostały w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Prawo rodzinne znajduje zastosowanie między innymi w przypadku rozwodów, spraw alimentacyjnych lub ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa. Warto jednak zaznaczyć, że nie reguluje ono kwestii związanych na przykład z zachowkiem. Tego rodzaju sprawy rozstrzygane są bowiem na podstawie prawa spadkowego. Jeśli zatem potrzebują Państwo pomocy w zakresie prawa rodzinnego, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomocy Klientom w tego rodzaju sprawach.

Oferta naszej kancelarii


Kancelaria, którą prowadzimy, świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w następującym zakresie:

  • sprawy o rozwód, 

  • sprawy o separacje, 

  • podział majątku wspólnego, 

  • alimenty, 

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, 

  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, 

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, 

  • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe. 

Alimenty


Alimenty to rodzaj świadczeń, których podstawowym celem jest zapewnienie środków umożliwiających utrzymanie. Są one obowiązkowe w większości przypadków dla krewnych z linii prostej, a ich wysokość określana jest przez sąd. Nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące pomoc osobom ubiegającym się o ich uzyskanie. Oferujemy także pełne wsparcie w sprawach, które prowadzone są w efekcie niespełniania obowiązku alimentacyjnego. Klienci mogą się również do nas zgłaszać w przypadku starań o podwyższenie świadczenia. Warto jednak dodać, że tego typu sprawy, mogą być prowadzone w uzasadnionych przypadkach. Chodzi na przykład o zmianę sytuacji ekonomicznej rodziny lub wzrost potrzeb strony, na którą przekazywane jest świadczenie. W praktyce oznacza to między innymi rozpoczęcie edukacji dziecka na uczelni, która wymaga przeprowadzki do innego miasta lub chorobę wiążącą się z kosztownym leczeniem.

bottom of page